دخترانه هایم

می نویسم تا فراموش نکنم خودم را!

دخترانه هایم

می نویسم تا فراموش نکنم خودم را!

دخترانه هایم

در این جهان پهناور خیییلی کوچکم ,اما هستم


وارد مرحله جدیدی از زندگیم شده ام به نام جوانی ,

مینویسم تا بتوانم بهتر زندگی کنم و آرزوهایم را عملی سازم ,

طبقه بندی موضوعی

وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد...

دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۰۵:۳۴ ب.ظ

دلم سرد است 

می لرزد 

هوا غمگین و پژمردست

به تکرارش نمی ارزد 

من اما با خیال تو 

کمی آرام میگیرم 

و میدانم بدون تو 

دلم از کار می افتد

و من آرام میمیرم...


دلگیرم !شاید هم دلم گیرست ...

  • صبا صبوحی